Hypnos vid ovanor

Hypnos kan användas vid en rad olika ovanor så som vid rökavvänjning, snusavvänjning och nagelbitning, mat-  och viktproblem. Så som med många psykologiska och känslomässiga besvär kan ovanor ha en rätt enkel bakgrund, men det är inte heller ovanligt att ovanorna är en del av mer komplex psykiska ohälsa - som därmed riskerar att kräva längre tid i en psykoterapi.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20