Hypnos i psykoterapeutiska ¨skolor¨

Hypnos i olika former används inom många olika psykoterapeutiska ¨skolbildningar¨. Olika former av hypnos kan därför också indelas utifrån olika psykoterapeutiska ¨skolbildningar¨ och undergrupper inom dessa.

 • Suggessionsterapi
 • Hypnoanalys
 • Ericksonian therapy 
 • Ego-state-therapy
 • Symboldrama
 • NLP eller Neuro-Linguistic Programming
 • EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 • Holotropisk Andning, frigörande andning m fl
 • Mindfulness
 • Schematerapi enligt Young
 • Dialektisk Beteendeterapi
 • Visualiseringstekniker vid KBT (Kognitiv BeteendeTerapi)
 • Psykosyntes
 • Transpersonell Psykoterapi
© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20