Hypnos vid psykosomatiska besvär

Hypnos kan vara ett värdefullt behandlingsinslag vid de flesta former av s k psykosomatiska besvär eller vid somatisering, somatoforma syndrom och kroppssymtomstörning som dessa typer av besvär numera kallas. Vid dessa typer av besvär är kroppen och somatiska funktioner mer eller mindre indragna i en problematik av ofta oklart ursprung; är det psykiska och känslomässiga besvär som ger de somatiska besvären? Eller tvärtom? Ofta har klienten upplevelser som inte får stöd i de somatiska undersökningarna och som inte kan förklaras med kroppslig sjukdom etc.

Exempel på denna typ av besvär kan vara IBS (irritated Bowel Syndrome) eller Colon Irritabilé. Sömnproblem, smärta, muskelspändhet, migrän, spänningshuvudvärk, stress och utbrändhet, utmattningsdepression, astma och tinnitus och olika former av somatisering och många andra s k psykosomatiska besvär går många gånger att bearbeta och lindra med hjälp av hypnos. Hypnos har visat goda resultat vid colon irritabile, IBS (irritated Bowel Syndrome) eller ¨nervös tarm¨. 

Hypnosterapi kan även vara till hjälp i såväl bearbetande som smärtlindrande syfte vid en rad olika smärttillstånd (fibromyalgi, reumatiska besvär, whip-lash-/pisksnärt-skador m m). 

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20