Rörelsetekniker i Hypnos

Rörelsetekniker kan användas på många olika sätt vid hypnos. Vissa rörelser kan användas framför allt som ett sätt att utveckla och fördjupa ett hypnotiskt tillstånd, ett trance-tillstånd, men rörelser kan också användas som ett sätt att bearbeta problem. Hypnos som helt utgår från rörelse används mycket sällan inom psykoterapin; undantag är möjligen den transpersonella psykoterapin. I samband med kroppspsykoterapi utvecklas ibland likartade tillstånd och rörelser spontant. Exempel på rörelsetekniker som används i andra sammanhang är gående meditation i mindfulness, rörelsemeditation inom bl a sufismen, bushmännens trance-dans. Kanske också den samiska nojdens trummande, liksom ¨dygnslångt¨ dansande till nutida dansmusik som house, techno etc sägs ibland utveckla liknande sinnestillstånd.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20