Hypnos vid psykiska besvär

Hypnos kan vara av värde vid de flesta slags psykiska och känslomässiga svårigheter, men det innebär inte att hypnos i alla lägen är att föredra som behandling.

Ångest och oro, depression och panikkänslor, kriser, PTSD eller post-traumatisk stress och relationssvårigheter är bara några av alla de besvär där hypnos kan komma till användning vid en terapeutisk bearbetning.

Många människor kan ha svårigheter med vissa känslor som ilska eller sorg, andra kan ha generellt bristande upplevelse av att ha kontakt med sin kropp och/eller med sina känslor eller kanske en rädsla för sina känslor (s k affektfobi); Detta brukar vara besvär där olika former av hypnos kan vara av värde. Även vid självhävdelsesvårigheter, bristande självkänsla och dåligt självförtroende kan hypnoterapi underlätta en problemberarbetning.

Ångest finns på ett eller annat sätt med som en del i fobier (t ex ormfobi, flygfobi, tandläkarskräck, social fobi, svårigheter att tala inför grupper) eller andra typer av ångestbesvär som hypokondri eller hälsoångest, vid depression och nedstämdhet - och hypnos kan i alla dessa omständigheter vara ett värdefullt inslag i en psykoterapi. 

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20